+
            

کسی که کاریکاتور پیغمبر را درست کرده است.به طور طبیعی کل بدنش سوخته است.

دانمارک راجب این مسُله در حال تحقیق است،به والله قسم کسی به اسم محمد سوگند خورده است که پیغمبر را در خواب دیده است که به او گفته:از طرف من به مسلمانان بگو هرکس این خبر را به اطلاع دهد بعد از 4 روز خبر بسیار خوبی او میرسد و هر کسی این خبر را نادیده بگیرد دچار مشکل بزرگی میشود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ساعت   توسط مهیار  |